Key server software written by Michael Graff <explorer@iastate.edu>
English:
For an English version of this text please send a mail with a subject line of "HELP" to pgp-public-keys@keys.pgp.net, or access the URL http://www.pgp.net/pgpnet/email-help-en.html
Norwegian:
For aa faa dette dokumentet paa norsk, send "HELP NO" til pgp-public-keys@keys.no.pgp.net
German:
Fuer eine deutschsprachige Fassung dieses Textes senden Sie eine Mail mit dem Subject "HELP DE" an die folgende Adresse pgp-public-keys@keys.de.pgp.net
Spanish:
Para obtener una versisn en castellano de este texto, envme un mail a pgp pgp-public-keys@keys.es.pgp.net con el "Subject" HELP ES
Finnish:
Saadaksesi taman tekstin suomeksi, laheta osoitteeseen pgp-public-keys@keys.fi.pgp.net tyhja viesti, jonka Subject-kentta on "HELP FI".
Croatian:
Za hrvatsku verziju ovoga teksta posaljite poruku koja ce u Subject imati "HELP HR" na adresu pgp-public-keys@keys.hr.pgp.net

PGP offentlige email nøkkelservere

Dette er en av flere PGP offentlig epost nøkkelservere som brukes til å utveklse PGP offentlige nøkler som brukes på INTERNET og UUCP postsystemer. De som har tilgang til WWW ønsker kanskje å bruke WWW-grensesnitt tilgjengelig via http://www.pgp.net/pgpnet/www-key.html. For administratorer og andre som har behov for å hente hele nøkkelringen kan det være formålstjenelig å hente den via FTP tjeneren ftp.pgp.net:pub/pgp/

Disse PGP epost nøkkelserveren er satt opp for utveksling av nøkler mellom brukere av PGP. Den kan IKKE garantere at en spesifikk nøkkel er gyldig. Dette må du sjekke opp med signaturene på nøkelen.

Hver nøkkelserver prosesser forespørsler via email. Disse forespørslene må inneholde ulike kommandoer. De ulike kommandoene skriver du inn i Subjektfeltet. Legg merke til at kommandoene skrives i subject-feltet og ikke i "selve meldingen".

    To: pgp-public-keys@keys.pgp.net
    From: johndoe@some.site.edu
    Subject: help
Serverene er synkronisert med hverandre. Dvs. at det holder å sende din nøkkel til EN av serverene.

Eks.: Dersom du ønsker å legge til din PGP offentlige nøkkel til nøkkelserveren, eller oppdatere en som allerede ligger der, send følgende melding til en av serverene:

    To: pgp-public-keys@keys.pgp.net
    From: johndoe@some.site.edu
    Subject: add

    -----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
    Version: 2.6

    blah blah blah
    -----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Kompromiterte nøkkler: Lag et "Key Revocation Certificate" (les manulalen til PGP om hvordan du gjør dette), og send den nøkkelen til nøkkeleserveren på nytt med kommandoen ADD.

Gyldige kommandoer paa serveren er:

Kommandoer      Meldingen består av

ADD         Din offentlige PGP-nøkkel (se eks. ovenfor)
INDEX        Lister ut alle nøklene i noekkelringen (-kv)
VERBOSE INDEX    Lister ut alle nøklene i nøkkelringen med signatur(-kvv)
GET         Henter hele nøkkelringen (split) NB!! 2.8mb
GET userid      Henter en spesifikk nøkkel
MGET regexp     Henter alle nøklene som passer til /regexp/
           regexp må bestå av minst to tegn
LAST days      Henter nøklene som er kommet siste "X" dager
HELP         Denne siden 

Eksempler for MGET kommandoen:

    MGET michael     Henter alle nøklene som inneholder "michael" 
    MGET iastate     Henter alle nøklene som inneholder "iastate"
    MGET F605A5|3A738B  Henter disse to nøkkelID'ene
Noen ord om "regexps": Disse er ikke det samme som jokertegn i UNIX og MS-DOS. "a.*" er ikke det samme som "står til alt", men "står til 0 eller mer fra siste tegn". Eks.:
    a.* finner alt som begynner med "a"
      ("." passer uansett tegn).
    ab*c finner ac, abc, abbc, etc.

Prøv å ikke bruke "MGET .*" , bruk heller "GET"

Merknad til kommandoen GET: Dersom du har mulighet, bruk ftp for å hente nøkkelringen fra f.eks. ftp.pgp.net:pub/pgp/keys, istedenfor GET. Dette fordi nøkkelringen sender ut over 50 filer på 52k hver, noe som krever endel mye tid.

Brukere skal normalt bruke epost adressen " pgp-public-keys@keys.pgp.net", eller en av de nasjonale serverene:

for epost grensesnitt, og " ftp.pgp.net:pub/pgp/" for FTP.


Januar 1995 / pgpmaster@uit.no