Key server software written by Michael Graff <explorer@iastate.edu>
English:
For an English version of this text please send a mail with a subject line of "HELP" to pgp-public-keys@keys.pgp.net, or access the URL http://www.pgp.net/pgpnet/email-help-en.html
Norwegian:
For aa faa dette dokumentet paa norsk, send "HELP NO" til pgp-public-keys@keys.no.pgp.net
German:
Fuer eine deutschsprachige Fassung dieses Textes senden Sie eine Mail mit dem Subject "HELP DE" an die folgende Adresse pgp-public-keys@keys.de.pgp.net
Spanish:
Para obtener una versisn en castellano de este texto, envme un mail a pgp pgp-public-keys@keys.es.pgp.net con el "Subject" HELP ES
Finnish:
Saadaksesi taman tekstin suomeksi, laheta osoitteeseen pgp-public-keys@keys.fi.pgp.net tyhja viesti, jonka Subject-kentta on "HELP FI".
Croatian:
Za hrvatsku verziju ovoga teksta posaljite poruku koja ce u Subject imati "HELP HR" na adresu pgp-public-keys@keys.hr.pgp.net

Julkiset PGP-avainpalvelimet

Julkiset PGP-avainpalvelimet mahdollistavat julkisten avainten vaihdon sähköpostia käyttämällä. Mikäli käytössäsi on WWW, voit käyttää myös WWW-käyttöliittymää ja jos olet ylläpitäjänä ympäristössä, jossa avaimia joudutaan etsimään paljon, haluat ehkä kopioida koko avainrenkaan FTP-palvelimesta.

Tämän palvelun tarkoituksena on ainoastaan auttaa PGP-käyttäjiä välittämään avaimia toisilleen. Se EI yritä taata avaimen oikeellisuutta; tällaiseen varmistukseen on käytettävä avainten allekirjoituksia.

Kukin avainpalvelin käsittelee pyynnöt sähköpostiviesteinä. Palvelimelle annetut komennot annetaan Subject-rivillä. Huomaa, että komentoja EI pidä laittaa itse viestiin.

    To:  pgp-public-keys@keys.pgp.net
    From: johndoe@some.where.ac.uk
    Subject: help
Riittää, kun lähetät avaimesi YHDELLE palvelimelle. Kun se on käsitellyt avaimesi, se lähettää ADD-pyyntösi automaagisesti muille palvelimille.

Esimerkiksi, jos haluat lähettää avaimesi avainpalvelimeen, tai päivittää avaintasi, jos se on jo siellä, lähetä seuraavan tyyppinen viesti mille tahansa avainpalvelimelle:

	To: pgp-public-keys@keys.pgp.net
	From: johndoe@some.site.edu
	Subject: add

	-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
	Version: 2.6

	
	-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
VÄÄRIIN KÄSIIN JOUTUNEET AVAIMET: Luo ns. "Key Revocation Certificate" (lue PGP:n käyttöohjeista miten se tehdään) ja lähetä avaimesi palvelimeen uudestaan ADD-komennolla.

Sallitut komennot ovat:

Komento        Viestin sisältö

ADD Julkinen PGP-avaimesi INDEX Lista kaikista palvelimen tuntemista avaimista (-kv) VERBOSE INDEX Lista kaikista avaimista, enemmän tietoa (-kvv) GET Hae koko avainrengas (osissa) GET tunniste Hae vain tunnistetta vastaava avain MGET regexp Hae kaikki avaimet, joihin /regexp/ täsmää regexp:in tulee olla ainakin kaksi merkkiä pitkä LAST päivät Hae avaimet, jotka on päivitetty viimeisten "päivät" päivän aikana
Esimerkkejä MGET-komennosta:
    MGET michael       Hae kaikki avaimet, joissa on "michael"
    MGET iastate       Kaikki avaimet, joissa on "iastate"
    MGET E8F605A5|5F3E38F5  Nämä kaksi keyid:tä
Pari sanaa regexpeistä (säännölliset lausekkeet): Nämä eivät toimi samalla tavalla kuin ne jokerimerkit, joita Unix-komentotulkit ja MSDOS käyttävät. Merkki * ei tarkoita "täsmää kaikkeen", vaan "täsmää nollaan tai useampaan edelliseen merkkiin", esim.:
    a.* täsmää kaikkeen, mikä alkaa a:lla
    ab*c täsmää merkkijonoihin ac, abc, abbc jne.
Älä käytä komentoa "MGET .*" -- sano sen sijaan "GET".

Huomautus GET-komennosta: jos mahdollista, hae avainrengas FTP:llä vaikkapa osoitteesta ftp.pgp.net:/pub/pgp/keys sen sijaan, että käyttäisit GET-komentoa koko renkaan hakemiseen. Tällä hetkellä rengas käsittää yli 50 tiedostoa, joiden koko on 52 kilotavua. Vaatii aika paljon työtä laittaa ne oikeaan järjestykseen, jotta ne voisi syöttää PGP:lle.

Käyttäjien tulisi yleensä käyttää osoitetta "pgp-public-keys@keys.pgp.net" tai omassa maassa olevaa palvelinta, kuten:

käytettäessä sähköpostia ja "ftp://ftp.pgp.net/pub/pgp/" käytettäessä FTP:tä.
makila@funet.fi
Last modified: Fri Feb 23 16:59:43 EET 1996